Projekty Společnosti pro kvalitu školy, z.s.

Zkrácený název Název projektu Číslo projektu

Šance pro každého žáka

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Společně ve školce

CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000178

Škola v rytmu klasiky

cislo

Učíme se podnikat

CZ.1.07/1.3.00/54.0055.

ICT nás baví

CZ.1.07/1.3.00/51.0015.

Stránky