Projekty Společnosti pro kvalitu školy, z.s.

Zkrácený název Název projektu Číslo projektu

Učící se škola

62500-2021-005-0030

Žijeme v digitální světě

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012324

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000531

Spoluprací k profesionalitě

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Výuka přírodních věd nově

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Stránky