Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Naše poslání

Vzdělávání a monitorování úrovně vzdělávání vidíme jako nezbytnou součást zajištění konkurenceschopnosti naší společnosti v evropském a celosvětovém měřítku. 
 

O nás

Občanské sdružení  Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení  Klíč. Vzhledem k převažujícím aktivitám sdružení v oblasti školství došlo v roce 2010 ke změně názvu na Společnost pro kvalitu školy, o.s. Členové sdružení jsou akademičtí pracovníci vysokých škol, pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, zástupci odborné veřejnosti a projektoví manažeři. 

 

Společnost se dlouhodobě zabývá monitorováním kvality vzdělávání mateřských, základních a středních škol v celé České republice. Od roku 2006 se aktivně zabývá vlastním hodnocením školy s využitím informačního systému IS Diagnostik. Od roku 2007 testuje žáky metodou relativního přírůstku znalostí žáka. 
 
Společnost je od roku 2011 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9007:2009 
 
V současnosti spolupracuje Společnost pro kvalitu školy, z.s. s více než 1000 škol z celé České republiky. Ročně projde testováním více jak 50 000 žáků.