Učící se škola

 

ÚDAJE O PROJEKTU

Programová oblast: Active Citizens Fund
Grantová výzva: 62500-2021-005 / Active Citizens Fund - Základní granty 2021
Název projektu: Učící se škola                                                        
Číslo projektu: 62500-2021-005-0030
Termín realizace projektu: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Realizátor projektu: Společnost pro kvalitu školy, z.s.
Webové stránky: www.kvalitaskoly.cz

 

INFORMACE O DĚNÍ PROJEKTU

ANOTACE PROJEKTU

Projekt je důležitý pro spolupráci a společné učení pedagogů ve školách. Pokud pedagogové neumí spolupracovat, pak tuto dovednost nemohou naučit ani své žáky, a přitom schopnost spolupracovat a společně se učit je základem občanských kompetencí důležitých pro rozvoj demokracie. Proto chceme v rámci workshopů poskytnout vedoucím pracovníkům takové dovednosti a prostor pro sdílení, aby dokázali pedagogy ve spolupráci podporovat a vést. Vybraným pedagogům pak poskytneme výcvik v takových dovednostech, aby se mohli stát lídry spolupráce a společného učení a mohli tento proces podpořit zdola.

 

ANOTACE PROJEKTU V ANGLIČTINĚ

The project is important for collaboration and shared learning between teachers in schools. If educators cannot collaborate, then they cannot teach this skill to civic competences important for the development of democracy. That is why we want to provide leaders with the skills and sharing space to support and guide educators in collaboration through workshops. We will then provide selected educators with training in such skills so that they can become leaders of collaboration and collaborative learning and can support this process from below.

 

CÍLE PROJEKTU

Vedoucí pracovníci získají znalosti a dovednosti k tomu, aby uměli vést pedagogy ke spolupráci a společnému učení Získají informace, k čemu je spolupráce ve školách užitečná, jak kvalitní spolupráce funguje a společně s kolegy si na základě získaných informací a sdílení příkladů dobré praxe vytvoří plán spolupráce a společného učení ve své škole, které povede ke zvýšení efektivity výuky v oblasti znalostí, a především kompetencí u žáků. Výstupem tedy bude zahájený a realizovaný proces spolupráce mezi pedagogy ve školách dokumentovaný v plánu rozvoje spolupráce ve škole, případně popisu příkladu dobré praxe. Pedagogové získají informace a dovednosti k tomu, aby mohli fungovat jako lídři společného učení a mohli podpořit systémovou změnu zdola. Nové kompetence jim umožní zapojit se společně s vedením do plánování rozvoje spolupráce a společného učení v jejich škole. Výstupem bude jejich sebereflexe, plán rozvoje spolupráce a společného učení, případně popis příkladu dobré praxe.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Mobil: 733 341 790

Email: info@kvalitaskoly.cz

Web: www.kvalitaskoly.cz

 

Ing. Michal Uhlař, tel. 737 129 976, michal.uhlar@kvalitaskoly.cz

Mgr. Saša Dobrovolná, tel. 603 727 081, sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz

Kateřina Ostřížková, tel. 733 341 790, katerina.ostrizkova@kvalitaskoly.cz

 

ZÁKLADNÍ SDĚLENÍ

Základní sdělení v češtině:

Projekty podpoření nadací OSF: „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“
 

Základní sdělení v angličtině:

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizen's active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is finances from the EEA and Norway Grants.

 

ZÁSADY NADACE OSF

Naše Společnost pro kvalitu školy, z.s. a všichni její členové se přihlašují a dodržují ZÁSADY NADACE OSF.

 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/ 
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/ 
Nadace OSF: https://osf.cz/ 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/ 

Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/