Třistašedesátistupňová zpětná vazba

Autor

Renata Kocianová – přepracováno

Respondent

Ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitel, učitel
 

Charakteristika metody

Třistašedesátistupňová (360°) zpětná vazba je systémem hodnocení pracovníků, který poskytuje informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování z více zdrojů (od různých hodnotitelů). Systém je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky školy, ale i řadové učitele všech typů větších základních a středních škol. Výsledky hodnocení mohou sloužit jako výborný podklad pro hodnotící rozhovor mezi nadřízeným (ředitelem) a pracovníkem (učitelem).
 

Systém 360° zpětné vazby zejména:

  • poskytuje hodnocenému pracovníkovi komplexní zpětnou vazbu (tj. informace o hodnocení nadřízeného, spolupracovníků, podřízených atd.) – informace z hodnocení druhých lidí rozšiřují člověku znalost sebe sama, napomáhají zvýšení výkonu a orientují nasměrování vlastního rozvoje;
  • poskytuje řediteli školy informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování, o jejich silných a slabých stránkách;
  • u střední úrovně řízení škol se systém zaměřuje i na ověření schopností a výsledků pracovníků v oblasti řízení a vedení lidí, organizace práce podřízených pracovníků;
  • poskytuje informace pro řízení další kariéry pracovníků na základě jejich schopností a výsledků práce a plánování nástupnictví;

Sledované proměnné

  • zapojení do práce; 
  • pracovní komunikace a spolupráce uvnitř i vně školy;
  • řešení problémů a zvládání stresu;
  • odbornost;
 

Rozsah

4 stanovisek, 4stupňová škála
 

Výstup

Sebehodnocení dle jednotlivých kritérií, hodnocení jednotlivých kritérií spolupracovníky, souhrnné hodnocení všech pracovníků pro ředitele, záznam o hodnotícím rozhovoru.
 

Příjemce výstupu

Ředitel, učitel - respondent