Hospitační arch

Autor

Autorský tým Diagnostic

Respondent

Ředitel
 

Charakteristika metody

Evaluační metoda Hospitační arch využívá ke sběru dat metodu pozorování v průběhu výuky. Jedná se o plánovité a systematicky organizované vnímání didaktických jevů, které odhalí didaktické zákonitosti. Je třeba mít na paměti, že pozorování výuky je značně zatíženo dynamičností,
proměnlivostí a jedinečností zkoumaných situací. Pozorování se skládá z hodnocení 2 základních částí:
  1. Plánování vyučovací hodiny
  2. Realizace vyučovací hodiny
Cíl
Průběh vyučovací hodiny
Motivace
Interakce učitel/žák
Dokumentace
Závěr
 
K záznamu činností lze využít nabízenou předlohu hospitačního archu, který má charakter kriteriálního záznamu.
 

Sledované proměnné

Metody výuky, formy výuky, motivace, komunikace, dokumentace.
 

Rozsah

2 strany interaktivního dotazníku
 

Výstup

Detailní informace o průběhu vzdělávání – posouzení úrovně výuky z hlediska použití forem, metod; doporučení pro účelné změny ve výuce.
 

Příjemce výstupu

Ředitel, pozorovaný učitel.