Proč jsme podali projekt

Projekt Spoluprací k profesionalitě vychází z dlouhodobého zájmu žadatele o problematiku zavádění koučovacího přístupu, mentoringu a kolegiální podpory do škol (projekty Mentoringem ke kvalitě, CZ.1.07/1.3.48/02.0042, Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy CZ.1.07/1.3.44/01.0091 a další menší projekty pro jednotlivé školy nejen v rámci Moravskoslezského kraje, viz příloha č. 6 Zkušenost s projektovým řízením a příloha č. 9 Zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit/programů zaměřených na vzdělávání budoucích lektorů/mentorů). Tato témata úzce souvisí i s přeměnou škol v tzv. učící se organizace podle modelu Petra Sengeho, což je další z témat, kterými se zabýváme v našich projektech (Ředitel – manažer učící se organizace, CZ.1.07/1.3.50/02.0007 společně s Vysočina Education). Využití kolegiální podpory uvnitř školy nejen výrazně šetří finanční prostředky školy, ale také vede k efektivnějšímu využití potenciálu jednotlivých pracovníků školy, což přispívá k jejich spokojenosti a celkově většímu životnímu naplnění. Věříme, že zavedením mentoringu, kolegiální podpory a koučování ve školách pozitivně ovlivníme nejen úroveň profesních kompetencí pedagogů, ale prostřednictvím toho i kvalitu výuky, čímž podpoříme úspěch každého žáka.

Zkušenosti z námi realizovaných projektů na podporu mentoringu a kolegiální podpory ve školách ukazují, že zavedení mentoringu především

  • pozitivně ovlivňuje atmosféru ve školách a kvalitu výuky,
  • přispívá k rozvoji profesionálních vztahů mezi pedagogy,
  • posiluje sebereflektivní dovednosti učitelů,
  • vede k rozvoji pedagogických kompetencí,
  • buduje u pedagogů kompetence k učení,
  • posiluje přeměnu škol v učící se organizace,
  • snižuje závislost školy a pedagogů na externích zdrojích, a zároveň zvyšuje efektivitu při jejich případném využití,
  • zvyšuje efektivitu práce učitelů,
  • posiluje motivaci pedagogů k práci,
  • pozitivně působí proti stresu a syndromu vyhoření.

Proto očekáváme, že i námi podávaný projekt Spoluprací k profesionalitě bude mít smysl. Zatímco mnoho našich kolegů považuje výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol I. za špatně napsanou, my jsme velmi spokojeni, protože výzva konečně podporuje přesně ty aktivity, které chceme školám nabídnout, a o které mají školy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, zájem.