Jak zlepšovat a inovovat ŠVP - Ostrava

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na základě aktuálních potřeb škol jsme pro Vás ve spolupráci s „Lektory – implementátory pro společné vzdělávání“ certifikovanými MŠMT ČR, paní Mgr. Annou Doubkovou a panem PaedDr. Karlem Tomkem, připravili akreditovaný seminář

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP

Obsahem semináře je výměna zkušeností s aktivní prací se ŠVP jako se základním pedagogickým dokumentem školy. Pod vedením lektorů budou koordinátoři ŠVP, ředitelé a zástupci ředitelů sdílet zkušenosti s praktickým používáním ŠVP a jeho vyhodnocováním.

Součástí obsahu semináře je i výklad hlavních změn ŠVP v důsledku novely školského zákona, které základní školy mají zapracovat do svých ŠVP do 1. 9. 2016. Seminář reaguje na aktuální změny vyplývající z nové vyhlášky č. 27 / 2016 sb. a usnadní orientaci v problematice společného vzdělávání.

Poslední část semináře bude věnována diskusi a použití vlastních kauz účastníků.

Seminář má akreditaci MŠMT ČR, účastníci obdrží osvědčení.

LEKTOŘI: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek

Oba jsou „Lektoři – implementátoři pro společné vzdělávání“ certifikovaní MŠMT ČR, jsou autory a tutory 250 hodinového studia pro koordinátory ŠVP – od roku 2004 mají zkušenost se stovkami sboroven a ŠVP.

TERMÍN:  11. 5. 2016
ROZSAH a ČAS:  8 vyučovacích hodin, 8:30 – 15:00 hodin 
CENA: 960 Kč, seminář se uskuteční při počtu 15 účastníků. 
Místo konání:

Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o.,

Vratimovská 624/11, 718 00  Ostrava - Kunčičky

TERMÍN:  12. 5. 2016 ( již naplněn )
ROZSAH a ČAS:  8 vyučovacích hodin, 8:30 – 15:00 hodin 
CENA: 960 Kč, seminář se uskuteční při počtu 15 účastníků. 
Místo konání:

Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, 

Sokolská tř. 1263/24, 702 00  Ostrava
TERMÍN:  9. 6. 2016
ROZSAH a ČAS:  8 vyučovacích hodin, 8:30 – 15:00 hodin 
CENA: 960 Kč, seminář se uskuteční při počtu 15 účastníků. 
Místo konání:

Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o.,

Vratimovská 624/11, 718 00  Ostrava - Kunčičky

Přihlásit se můžete ZDE, před přihlášením se seznamte s obchodními podmínkami ZDE.

Věříme, že Vás toto téma zaujme a těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Saša Dobrovolná

odborný garant vzdělávání