Profesní potřeby učitelů

1 000,00 Kč vč.DPH
Kód zboží: O2Dppu

Cílem dotazníku je zjistit spokojenost učitelů s kvalitou pracovních podmínek, které jsou zásadní pro výkon učitelské profese. Dotazník je zacílen na kladné a záporné aspekty učitelské profese. Tento dotazník umožňuje zjistit úroveň spokojenosti učitelů s kvalitou vybraných pracovních podmínek jako vnitřních a vnějších faktorů pracovní spokojenosti.

Obrázek: 
poznámka: 

Cena za školu!

Cena: 1 000,00 Kč vč.DPH