Kvalita školního života žáků

Autor

Alena Seberová (převzato Mary Ainley a Valerie Bourke)

Respondent

Žák

Charakteristika metody

Dotazník Kvalita školního života je sebehodnotící metodou, který je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy.  Tato metoda slouží ke zjišťování názorů žáků základních škol na kvalitu svého školního života a zjišťování negativního vlivu školy na žáka.  Dotazník je rozpracován do pěti specifických oblastí: sociální integrace (vnímání úrovně kvality společenského života ve škole a role, kterou škola hraje při utváření těchto dovedností); vnímání zážitku z učení; příležitosti (budoucí příležitosti, které škola poskytuje); školní úspěchy (vnímání smyslu úspěchu, které škola poskytuje); a spokojenost ve vztahu mezi žákem a třídním učitelem.
Velmi cenná jsou opakovaná (systematická) měření klimatu třídy. Předešlé výsledky je možno aktuálními daty verifikovat (kontrolovat pravdivost), resp. eliminovat. Výsledky mohou napomoci zaznamenat dynamiku klimatu dané třídy, poukázat na nepříznivé vlivy a problematická období života třídy, posoudit posun práce třídního učitele se třídou apod. Opakování lze doporučit nejdříve po 1 roce.
 

Sledované proměnné

Obecná spokojenost; negativní vliv; sociální integrace; vnímání zážitku z učení; budoucí příležitosti; školní úspěchy; spokojenost ve vztahu mezi žákem a učitelem.
 

Rozsah

16 otázek (2.-3. třída I. stupně ZŠ), 42 otázek (4.-5. třída I. stupně ZŠ), 54 otázek (II. stupeň ZŠ); 3 - 4stupňová škála
 

Výstup

Slovní vyjádření ke každé sledované proměnné.
 

Příjemce výstupu

Třídní učitel respondenta, ředitel
 

Ukázky dotazníků

 

Ukázky výstupů

soubory pdf se otevírají v novém okně: 

 

K otevření souboru tohoto typu potřebujete Acrobat Reader - stažení zdarma zde.

Cena:

1500,- Kč/třída  cena vč. DPH